ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

40 €

ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

40 €

ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

40 €

ΑΟΡΤΗΣ

40 €

ΝΕΦΡΙΚΩΝ

40 €

ΣΠΛΗΝΟΠΥΛΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

40 €

ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

60 €