ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Υπηρεσίες
  • Κατ' Οίκον

             Υπερηχογραφήματα

             Triplex Αγγείων

             Ακτινογραφίες

  • Ιατρείου

            Υπερηχογραφήματα

            Triplex Αγγείων