ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Άνεργοι / Ανασφάλιστοι

Στο πλαίσιο ανάληψης νέων πρωτοβουλιών και δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης των ανέργων, η ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ συμμετέχει στη πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την παροχή ειδικών τιμών στις υπηρεσίες τους, οι οποίες θα απευθύνονται αποκλειστικά σε κατόχους κάρτας ανεργίας.

 Η ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ στηρίζει τη πρωτοβουλία Ειδικές Τιμές στους Ανέργους με την εθελοντική συμμετοχή της σε αυτήν, η οποία εντάσσεται στη λογική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική προσφέροντας ΕΚΠΤΩΣΗ 20% σε όλες τις υπηρεσίες Ιατρείου (Υπέρηχοι και Triplex) σε όλες και όλους τους άνεργους, ανασφάλιστους και συνταξιούχους του ΕΟΠΠΥ.

Με τη συμμετοχή μας αυτή επιχειρούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της χώρας μας και την άμβλυνση των επιπτώσεων του φαινομένου της ανεργίας στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. 

 

 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ

20 €

ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ

20 €

Ν.Ο.Κ.

20 €

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ

ΚΟΙΛΙΑΣ

28 €


ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ - ΜΑΣΤΟΥ-

ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ-

 

20 €

 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

28 €

ΟΣΧΕΟΥ

20 €

 

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

32 €

ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

32 €

ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

32 €

ΑΟΡΤΗΣ

32 €

ΝΕΦΡΙΚΩΝ

32 €

ΣΠΛΗΝΟΠΥΛΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

 32 €

ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

 48 €