ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

 

 

Η εμφάνιση της ακτινογραφικής εικόνας πραγματοποιείται στο κορυφαίο compact ψηφιακό εμφανιστήριο (CR) της CARESTREAM Direct View Vita LE το οποίο χρησιμοποιείται και από τον Αμερικανικό στρατό.

To εμφανιστήριο θα βρίσκεται εγκατεστημένο στο όχημα της επιχείρησης και θα δίνει άμεσα εικόνα σε υπολογιστή- laptop.

Στη συνέχεια, με ειδικό λογισμικό θα γίνεται η επεξεργασία της λήψης για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.